Тренери

Наші лектори це провідні міжнародні й національні експерти у сфері систем менеджменту, добре відомі вам за своїми виступами на конференціях


Tsopa

Цопа Віталій Андрійович

Доктор технічних наук, професор МІМ-Київ, міжнародний аудитор, консультант, і викладач по ISO9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и ISO 50001

Знання, досвід і компетенції:

■ З розробки, обліку і удосконалення систем менеджменту на основі міжнародних стандартів ISO9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 26001, ISO 500001, Ризик-менеджменту ISO 31000 та ін. Участь у більш 200 проектів на підприємствах України, Білорусі, Грузії, Молдови, Казахстану, наприклад, Інгулецький ГЗК, Запоріжсталь, УкрТрансГаз, Батумський нафтовий термінал та інші;

■ По впровадженню на підприємствах концепцій безперервного вдосконалення систем менеджменту на базі управління: процесами, проектами, ресурсами, знаннями та змінами;

■ З розробки, впровадження та навчанню систем менеджменту бережливого виробництва; шести сигм і основних інструментів якості; статистичних методів управління виробничими процесами; теорії обмежень;


Lysenko2Лисенко Олександр Іванович

Провідний експерт, провідний аудитор НААУ, провідний викладач Міжнародного регістра незалежних аудиторів (IRCA), провідний аудитор Бюро Верітас, Акредитований консультант ЄБРР з питань впровадження систем менеджменту за програмою підтримки малого та середнього бізнесу в Україні, співвиконавець програми UNIDO з упровадження методів чистого виробництва в Україні . Технічний директор навчально-наукового центру «Ощадливе виробництво» НТУУ КПІ.

Знання, досвід і компетенції:

■ Провів понад 400 аудитів за стандартами ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, J4000, ISO 31000, ISO 50001 та ін.

■ Підготував понад 1500 аудиторів в Україні, Росії, Казахстані, Азербайджані, Литві, Білорусії, Македонії, Болгарії.

■ Підготував до сертифікації більше 120 компаній.

■ Читає лекції в НТУУ КПІ, Києво-Могилянської Академії, Державної екологічної академії.

■ Опублікував більше 70 наукових праць, у тому числі підручник «Сертифікація продукції та систем менеджменту якості».


Levitskiy2

Левицький Михайло Анатолійович

Генеральний директор ТОВ “Технічні та управлінські послуги” (корпоративного партнера TÜV SÜD в Україні), кандидат економічних наук

Знання, досвід і компетенції:

■ Кандидат економічних наук Lead auditor ISO 9001, ISO 50001, IRIS, технічний експерт з матеріалами і судинам, працюючими під тиском

■ Кількістьпроведенихаудитівз систем менеджменту 208 Кількістьаудитівпродукції та прийомкипродукції 46

■ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ за напрямом «Інструменти менеджменту для вдосконалення діяльності підприємства»


Ганькевич Тетяна Всеволодівна

Сертифікований консультант систем менеджменту EOQ
Сертифікований аудитор систем управління якістю, профбезпекою, навколишнім середовищем
Викладач BSI
Консультант СМ ТОВ «КПЯ «СИСТЕМИ»
Експерт українського національного конкурсу якості
Сертифікат ISTO розуміння стандартів серії ISO 9000 (International standardized testing organization http://www.isto.ch)

Знання, досвід і компетенції:

Досвід консультування
Понад 150 організацій – Удосконалення систем менеджменту організацій (в т.ч. розробка, впровадження) відповідно до вимог міжнародних стандартів різного напрямку.
Понад 30 організацій – Розробка та впровадження інтегрованих систем менеджменту.

Досвід проведення аудитів
Понад 70 аудитів (в т.ч. діагностичний, аудит першої, другої, третьої стороною) з перевірки відповідності систем менеджменту організації вимогам міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001.
7 організацій – Експертна оцінка за Моделлю ділової Досконалості EFQM.

Досвід проведення тренінгів
Більше 200 семінарів і тренінгів за вимогами міжнародних стандартів в сфері менеджменту якості, екології, профбезпеки, управління ризиками, енергоменеджменту, інтегрованих систем менеджменту на території України, Грузії, Казахстану, Росії.
Більше 50 тренінгів за програмою підготовки фахівців, яка гармонізована зі схемами EOQ по сертифікації і реєстрації персоналу.
16 тренінгів на підприємствах ТОВ «ЕВРАЗХОЛДИНГ» на території Росії і України за тематикою впровадження вимог стандартів холдингу в сфері профбезопасності.

Публікації
■ Автор 13 статей, опублікованих у журналах «Світ якості України», «Дас Менеджмент», «Менеджмент якості» (г. Алматы №27, 28), «Методы менеджмента качества» (№10-2012, №6-2013), журнал «Охорона праці» (№7-2014) щодо практичного впровадження інтегрованих систем, систем менеджменту якості, систем управління профбезопасностью, проведення аудиту інтегрованих систем, управління в організації документами Системи менеджменту, процесний підхід до розробки посадових інструкцій
■ Навчальний курс з профбезпеки, гармонізований зі схемами навчання EOQ


Стовбун Анатолій Іванович

Кандидат медичних наук, доцент.

Знання, досвід і компетенції:

16 років практичного досвіду як представника профспілки з охорони праці та технічного інспектора праці і довіреного лікаря профспілок

Досвід консультування
З розробки, викладання і проведення ряду національних і регіональних семінарів і тренінгів з безпеки і гігієни праці, а також здійснення громадського контролю профспілок для фахівців підприємств з охорони праці і профспілкового активу, зокрема з таких тем, як:
– проведення атестації робочих місць за умовами праці та надання працівникам, зайнятим в умовах праці, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, пільг і конпенсацій на роботах з важкими і шкідливими умовами праці;
– нормативно-правові акти з безпеки і гігієни праці в Україні (нормативно-правове «дерево» у сфері охорони праці);
– аналіз виробничого травматизму та розробка заходів з профілактики виникнення нещасних випадків;
– гігієна праці, профілактичні медичні огляди, попередження виникнення професійних захворювань серед працівників;
– надання невідкладної (першої) допомоги потерпілим при настанні нещасних випадків на виробництві.
Розробник п’яти методичних рекомендацій щодо здійснення громадського контролю профспілок за:
– проведенням атестації робочих місць за умовами праці і наданням процівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці;
– організацією і проведенням періодичних медичних оглядів;
– розслідуванням нещасних випадків на виробництві;
– статистичного аналізу виробничого травматизму;
– додержанням роботодавцем законодавства з охорони праці;
Викладач навчальних дисциплін ПП підвищення кеваліфікації фахівців у галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060103 «Менеджмент природоохоронної діяльності» спеціалізації «Управління водними ресурсами» за функціональною складовою – цикл професійної та практичної підготовки.
Автор 35 наукових та науково-методичних праць з безпеки і гігієни праці.