Знання від професіоналів!

РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Назва
семінару

Тривалість

курсу/

Вартість

Дата й місце проведення курсу

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТУ, СТАНДАРТИ ISO
СЕРІЇ 31000

Модуль 1. Уведення до ризик-менеджменту систем менеджменту.
Вимоги стандарту ISO.

2 дні

2400 гривень

 

 

 

Модуль 2. Розробка процесу й процедури управління ризиками в
системах менеджменту. Вимоги стандарту ISO 31000.

2 дні

2400 гривень

 

9–10

 

 

Модуль 3. Інструменти й методи управління ризиками в системах
менеджменту. Вимоги стандарту ISO 31010.

3 дні

3600 гривень

 

 

13–14

 

СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ, СТАНДАРТИ ISO СЕРІЇ 9000

Вимоги стандарту
ISO 9001:2015.

2 дні

2400 гривень

*

*

*

*

Внутрішні аудити
систем менеджменту якості на основі вимог стандарту ISO 9001:2015.

2 дні

2400 гривень

*

*

*

*

Розробка систем
менеджменту якості на основі вимог стандарту ISO 9001:2015.

3 дні

3600 гривень

*

*

*

*

СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І СТАНДАРТИ, СТАНДАРТ
ISO СЕРІЇ 14000

Вимоги стандарту
ISO 14001:2015.

2 дні

2400 гривень

*

*

*

*

Внутрішні аудити
систем менеджменту якості на основі вимог стандарту ISO 14001:2015.

2 дні

2400 гривень

*

*

*

*

Розробка систем
менеджменту якості на основі вимог стандарту ISO 14001:2015.

3 дні

3600 гривень

*

*

*

*

СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ГІГІЄНИ І БЕЗПЕКИ ПРАЦІ, СТАНДАРТ
ISO 45001

Модуль 1. Уведення до систем менеджменту гігієни і безпеки праці.
Вимоги стандарту ISO 45001:2018.

2 дні

2400 гривень

 

 

 

Модуль 2. Внутрішні аудити систем менеджменту гігієни і безпеки
праці. Вимоги стандарту ISO 45001:2018 та ISO 19011.

2 дні

2400 гривень

 

24–25

 

 

Модуль 3. Управління ризиками в системах менеджменту гігієни і
безпеки праці. Методи. Стандарти серії ISO 31000.

2 дні

2400 гривень

 

 

27–28

 

Модуль 4. Управління психо-соціальними ризиками в системах
менеджменту гігієни і безпеки праці. Стандарт PAS 1010.

2 дні

2400 гривень

 

 

 

18-19

Модуль 5. Розробка й упровадження систем менеджменту гігієни і
безпеки праці на основі вимог стандарту ISO 45001:2018.

2 дні

2400 гривень

 

 

 

СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, СТАНДАРТИ «САВЕЗО»

Модуль 1. Уведення до систем менеджменту промислової безпеки.
Базові моделі й інструменти.

2 дні

2400 гривень

 

 

 

Модуль 2. Внутрішні аудити систем менеджменту промислової
безпеки. Вимоги стандарту ISO 19011.

2 дні

2400 гривень

 

22–23

 

 

Модуль 3. Управління ризиками в системах промислової безпеки.
Методи. Стандарти серії ISO 31000.

2 дні

2400 гривень

 

 

25–26

 

Модуль 4. Розробка і впровадження систем менеджменту промислової
безпеки.

2 дні

2400 гривень

 

 

 

16–17

Вимоги стандарту
ISO 50001:2018.

2 дні

2400 гривень

*

*

*

*

Внутрішні аудити
систем менеджменту якості на основі вимог стандарту ISO 50001:2018.

2 дні

2400 гривень

*

*

*

*

Розробка систем
менеджменту якості на основі вимог стандарту ISO 50001:2018.

3 дні

3600 гривень

*

*

*

*

НОВОРІЧНИЙ ФОРУМ ЖУРНАЛУ «ОХОРОНИ ПРАЦІ»

Нові підходи у світі й підсумки діяльності
організацій і підприємств України у сфері гігієни й безпеки праці.

2 дні

3600 гривень

11–12

грудня

 

 

* – строк визначаємо за набором груп

«Академія управління ризиками в системах менеджменту» – це новий проект ТОВ «Редакція журналу «Охорона праці». З метою підвищення рівня безпеки праці на українських підприємствах шляхом поширення кращих вітчизняних і світових практик редакція журналу «Охорона праці» створює «Академію управління ризиками в системах менеджменту» для підготовки українських менеджерів і фахівців у сфері якості, екології, енергозбереження, соціальної відповідальності і безумовно охорони праці відповідно до вимог кращих навчальних програм Європейського Союзу і вітчизняного законодавства.

► Структуровані знання на курсах науково-практичних семінарів, тренінгів, майстер-класів із системного менеджменту.

► Практичне застосування знань на базі бізнес-кейсів та ділових ігор.

► Повний об’єм інформації для успішної розробки і впровадження інтегрованої системи менеджменту у вашій компанії.

► Особливість курсу – у викладенні матеріалу через призму управління ризиками в системах менеджменту.

► Програма може бути розширена або до неї можуть бути внесені відповідні уточнення з урахуванням потреб компанії.

► За умови успішного складання іспиту учасник отримує сертифікат міжнародного зразка від нашого партнера – ТОВ «Технічні та управлінські послуги», корпоративного партнера TÜV SÜD в Україні.

Пропоновані курси будуть корисними тим, хто думає про завтрашній день, хто розуміє незворотність євроінтеграційного процесу, хто розбудовує інтегровану систему управління, хто збирається впроваджувати системний підхід в управлінні безпекою праці на основі управління ризиками відповідно до міжнародних і європейських стандартів на своєму підприємстві.

У започаткованій справі ми керуємося думкою Едвардса Демінга :

«Удосконалюватися необов’язково. Виживання – справа добровільна. Глибинні знання мають прийти в систему ззовні та лише за запрошенням».

Тренінги з безпеки

4_1

«Розробка та впровадження систем менеджменту охорони праці на основі управління ризиками»


Cемінар-практикум

4_2

«Аудит і сертифікація систем менеджменту охорони праці»


Cемінар-практикум

4_3

«Методи та інструменти управління ризиками в системах менеджменту охорони праці»


Cемінар-практикум

4

«Система менеджменту охорони праці на основі управління психосоціальними ризиками (стрес на робочому місці)»


Cемінар-практикум

1_0

«Поліпшення системи менеджменту організації в галузі професійної безпеки з урахуванням вимог міжнародних стандартів»


Майстер-клас

Тренінги з екології

1_1

«Системи екологічного менеджменту на базі стандарту ISO14001:2015»


Cемінар-практикум

1_2

«Методи та інструменти проведення аудиту в сфері екології на базі стандартів ISO14001:2015 та ISO19011:2011»


Cемінар-практикум

1_3

«Методи та інструменти управління ризиками в сфері екології»


Cемінар-практикум

Тренінги з енергозбереження

2_1

«Розробка і впровадження систем енергоменеджменту (СЕнМ) організацій. Вимоги до СЕнМ згідно з ISO 50001:2011»


Cемінар-практикум

2_2

«Аудит і сертифікація систем енергоменеджменту ISO 50001:2011»


Cемінар-практикум

2_3

«Методи та інструменти запобіжних дій щодо втрат енергоресурсів. ISO 50001:2011 на основі управління ризиками»


Cемінар-практикум

Тренінги з інтегрованих систем менеджменту

6_0

«Аудит систем менеджменту організації.
Особливості проведення аудитів систем менеджменту професійної безпеки. Огляд вимог ISO 19011:2011 (ДСТУ ISO 19011:2012)»


Майстер-клас

6_0

«Ризик-орієнтоване мислення у вимогах нових версій стандартів: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, проект ISO 45001: …
Огляд стандартів ISO 31000:2009 та ISO 31010:2009»


Майстер-клас

Тренінги з якості

5_0

«Поліпшення системи менеджменту організації з урахуванням вимог міжнародних стандартів серії ISO в т.ч. в області професійної безпеки.
Огляд вимог ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015)»


Майстер-клас

Тренінги з психології

5_1 - копия

«Психологія стрес-менеджменту у системі охорони праці на підприємстві»


Майстер-клас