Знання від професіоналів!

ПРОГРАМА
ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЙ, СЕМІНАРІВ ТА ПРАКТИКУМІВ В 2019 РОЦІ

Назва
заходу

К-ть днів (годин)

2019
рік

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

I. КОНФЕРЕНЦІЇ, КРУГЛІ СТОЛИ ТА ВИЇЗДНІ СЕМІНАРИ

VII Міжнародна
конференція

“ОХОРОНА
ПРАЦІ-2019. Інтеграція систем безпеки п
ідприємств та організацій на основі управління ризиками.”

3

(24 години)

 

 

 

28-30

 

I Міжнародна
конференція

“ОХОРОНА
ПРАЦІ
В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ 2019”

2

(16 годин)

 

 

 

13-15

 

Виїзний семінар

«Концепція реформування охорони праці в Україні на
основі вимог рамкової директиви 89/391/ЄЕС та вимоги нового стандарту ISO
45001: 2018»

1

(8 годин)

 

27 березня

м. Харків

 

 

 

Виїзний семінар

«Інтеграція
систем безпеки організації
: охорони праці,
промислової безпеки, пожежної безпеки та цівільного захисту
на основі управління ризиками»

4

(32 години)

 

 

 

 

3-6

М. Одеса

II. СЕМІНАРИ ТА ПРАКТИКУМИ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В МІСТІ КИЇВ

Розробка та впровадження систем менеджменту охорони праці на основі
управління ризиками. Стандарт
ISO 45001.

2

(16 годин)

27-28

 

 

13-14

 

Аудит і сертифікація систем менеджменту охорони праці згідно стандарту ISO 31010

2

(16 годин)

 

 

 

 

Методи та інструменти управління ризиками в системах менеджменту  охорони праці

2

(16 годин)

 

 

11-12

 

 

Системи менеджменту безпеки дорожнього руху (БДР) на підприємстві згідно
з вимогами стандарту
ISO
39001:2012

3

(24 години)

 

 

 

 

 

Вимоги нового стандарту з систем менеджменту охорони здоров’я та безпеки
праці ISO 45001:2018

1

(8 годин)

 

 

23

 

 

Системи менеджменту промислової та пожежної безпеки на основі управління
ризиками

3

(16 годин)

 

 

17-19

 

 

Системи менеджменту цивільного захисту та надзвичайних ситуацій на основі
управління ризиками

3

(16 годин)

 

 

 

 

18-20

Розробка та впровадження систем екологічного менеджменту охорони праці на
основі управління ризиками. Стандарт
ISO 14001:2015

 

 

 

24-25

 

 

«Академія управління ризиками в системах менеджменту» – це новий проект ТОВ «Редакція журналу «Охорона праці». З метою підвищення рівня безпеки праці на українських підприємствах шляхом поширення кращих вітчизняних і світових практик редакція журналу «Охорона праці» створює «Академію управління ризиками в системах менеджменту» для підготовки українських менеджерів і фахівців у сфері якості, екології, енергозбереження, соціальної відповідальності і безумовно охорони праці відповідно до вимог кращих навчальних програм Європейського Союзу і вітчизняного законодавства.

► Структуровані знання на курсах науково-практичних семінарів, тренінгів, майстер-класів із системного менеджменту.

► Практичне застосування знань на базі бізнес-кейсів та ділових ігор.

► Повний об’єм інформації для успішної розробки і впровадження інтегрованої системи менеджменту у вашій компанії.

► Особливість курсу – у викладенні матеріалу через призму управління ризиками в системах менеджменту.

► Програма може бути розширена або до неї можуть бути внесені відповідні уточнення з урахуванням потреб компанії.

► За умови успішного складання іспиту учасник отримує сертифікат міжнародного зразка від нашого партнера – ТОВ «Технічні та управлінські послуги», корпоративного партнера TÜV SÜD в Україні.

Пропоновані курси будуть корисними тим, хто думає про завтрашній день, хто розуміє незворотність євроінтеграційного процесу, хто розбудовує інтегровану систему управління, хто збирається впроваджувати системний підхід в управлінні безпекою праці на основі управління ризиками відповідно до міжнародних і європейських стандартів на своєму підприємстві.

У започаткованій справі ми керуємося думкою Едвардса Демінга :

«Удосконалюватися необов’язково. Виживання – справа добровільна. Глибинні знання мають прийти в систему ззовні та лише за запрошенням».

Тренінги з безпеки

4_1

«Розробка та впровадження систем менеджменту охорони праці на основі управління ризиками»


Cемінар-практикум

4_2

«Аудит і сертифікація систем менеджменту охорони праці»


Cемінар-практикум

4_3

«Методи та інструменти управління ризиками в системах менеджменту охорони праці»


Cемінар-практикум

4

«Система менеджменту охорони праці на основі управління психосоціальними ризиками (стрес на робочому місці)»


Cемінар-практикум

1_0

«Поліпшення системи менеджменту організації в галузі професійної безпеки з урахуванням вимог міжнародних стандартів»


Майстер-клас

Тренінги з екології

1_1

«Системи екологічного менеджменту на базі стандарту ISO14001:2015»


Cемінар-практикум

1_2

«Методи та інструменти проведення аудиту в сфері екології на базі стандартів ISO14001:2015 та ISO19011:2011»


Cемінар-практикум

1_3

«Методи та інструменти управління ризиками в сфері екології»


Cемінар-практикум

Тренінги з енергозбереження

2_1

«Розробка і впровадження систем енергоменеджменту (СЕнМ) організацій. Вимоги до СЕнМ згідно з ISO 50001:2011»


Cемінар-практикум

2_2

«Аудит і сертифікація систем енергоменеджменту ISO 50001:2011»


Cемінар-практикум

2_3

«Методи та інструменти запобіжних дій щодо втрат енергоресурсів. ISO 50001:2011 на основі управління ризиками»


Cемінар-практикум

Тренінги з інтегрованих систем менеджменту

6_0

«Аудит систем менеджменту організації.
Особливості проведення аудитів систем менеджменту професійної безпеки. Огляд вимог ISO 19011:2011 (ДСТУ ISO 19011:2012)»


Майстер-клас

6_0

«Ризик-орієнтоване мислення у вимогах нових версій стандартів: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, проект ISO 45001: …
Огляд стандартів ISO 31000:2009 та ISO 31010:2009»


Майстер-клас

Тренінги з якості

5_0

«Поліпшення системи менеджменту організації з урахуванням вимог міжнародних стандартів серії ISO в т.ч. в області професійної безпеки.
Огляд вимог ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015)»


Майстер-клас

Тренінги з психології

5_1 - копия

«Психологія стрес-менеджменту у системі охорони праці на підприємстві»


Майстер-клас